Değişim, var olanla savaşmak değil, yeniyi inşa etmektir.

Sokrates